“Dilmanc”ın 2.2 versiyası istifadəyə verildi

“Dilmanc”ın təkmilləşdirilmiş 2.2 versiyası istifadəyə verildi. Yeni Dilmanc 2.2 versiyasına aşağıdakı əlavələr edilmişdir.
 • Daha keyfiyyətli tərcümə
 • Tərcümə zamanı tapılmamış sözlərin dalğalı xətlə qeyd olunması
 • Orijinal və tərcümədə alınmış cümlələr arasında əlaqənin göstərilməsi
 • Mətnlə işləmək üçün yeni alətlər
 • Tərcümə zamanı mətnin formatının saxlanması
 • Dilmanc sənədini yadda saxlamaq imkanı
 • Yeni interfeys
 • Proqramla işləmək qaydaları (Kömək)
“Dilmanc”ın təkmilləşdirilmiş yeni 2.2 versiyasını saytın Dilmancı yüklə bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Reply

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

© dilmanc.az