Dilmanc 2.0 versiyası istifadəçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır

Dilmanc MT sisteminin 2.0 vesiyasının istifadəyə verildiyi gündən etibarən son bir ay müddətində minlərlə istifadəçinin diqqətini cəlb etmişdir. Son bir ayda Dilmanc MT sisteminin 2.0 vesiyasının 25000-dən yuxarı kompüter istifadəçisi tərəfindən köçürülməsi qeydə alınmışdır. İnternetdən istifadə etmək imkanı olmayan istifadəçilərin də bu tərcümə sistemindən istifadə etdiyini nəzərə alsaq bu rəqəmin bir neçə dəfə artıq olması qənaətinə gəlmək olar. İstifadəçilərin sayı isə ötən hər gün ərzində çoxalmaqdadır.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

© dilmanc.az