Avtomatik məlumat-sorğu sistemi

İntellektual IVR (Interactive Voice Response) sistemi dedikdə zəng edən şəxsin sorğusunu analiz edərək ona avtomatik cavab verən sistem başa düşülür. Bu sistem əvvəlcə insan nitqini tanıyaraq onu mətnə çevirir, sonra bu mətni analiz edərək abunəçiyə hansı məlumatın lazım olduğunu “başa düşür”, daha sonra bu sorğunu məlumat bazasında axtarır, bazadakı məlumatdan cavab cümləsi düzəldərək onu yenidən insan nitqinə çevirərək abunəçiyə çatdırır. Sistem həmçinin daxil olan zəngin lazım olan şəxsə yönəldilməsini, görüş vaxtlarının təyin edilməsi və digər əməliyyatları tam avtomatik şəkildə, insan operatoru olmadan yerinə yetirə bilir. IVR sistemini çox sadələşdirilmiş halda sxematik olaraq aşağıdakı kimi təsvir etmək olar.

IVR sistemlərinin üstünlükləri

Gözləmə vaxtının azaldılması

Sözsüz ki, hər bir zəng edən müştərinin istəyi öz sualına tez və aydın cavab almaqdır. IVR sisteminin tətbiqi zənglər zamanı növbədə gözləmə vaxtını xeyli azaldır, çox vaxt isə gözləməyə ehtiyac duyulmur. Araşdırmalar göstərir ki, zəng edənlərin böyük hissəsi təkrarlanan tipli və sadə strukturlu suallarla müraciət edir. Misal üçün, hər hansı idarənin telefon nömrəsinin və ya ünvanının, rayonların və xarici ölkələrin telefon kodlarının soruşulması və s. Belə sorğular tamamilə avtomatlaşdırıla bilər və beləliklə, bu tip suallarla müraciət edən abonentlərin insan operatora bağlanmaq üçün gözləməyə ehtiyacı qalmır, insan operatorlar da öz növbəsində, sadə sorğularla məşğul olmurlar və onların daha mürəkkəb sorğulara cavab vermək üçün boş vaxtları yaranır.

24 saat, 7 gün xidmət

Kompüter vasitəsilə sualların avtomatik cavablandırılması nəticəsində bütün sutka ərzində və istirahət günlərində də abunəçilərə xidmət göstərmək mümkündür.

İnsan faktorunun azaldılması

Abunəçiyə sualın cavabı aydın olmadıqda və sualı bir neçə dəfə təkrarladıqda, vaxt azlığı və digər səbəblərdən insan operator əsəbi cavab verə bilər. IVR sistemləri belə hallar üçün idealdır.

Gəlirlərin artımı

Xidmət çoxlu sayda zənglərin öhdəsindən gələ bilir, çünki insan operatorlar yalnız mürəkkəb sorğuların cavablandırılması ilə məşğul olurlar. Gözləmə vaxtının az olması, 24 saat xidmət və digər faktorlar abunəçi məmnunluğu yaradır və abunəçi sayının artımına səbəb olur.

Xərclərin azaldılması

Sorğuların avtomatik cavablandırılması nəticəsində insan operatorlarla xərclənən məbləğləri xeyli azaltmaq mümkündür. Bundan əlavə, telefon danışıqlarına sərf olunan xərclər, əlavə avadanlıqlar və avadanlıqlara texniki xidmət xərcləri də azaldılmış olur. Təbii olaraq, müasir linqvistik texnologiyaların insanla müqayisə olunacaq dərəcədə inkişaf etməməsi səbəbindən, IVR sistemləri heç də bütün sorğulara avtomatik cavab verə bilməz. Belə hallarda sistem sorğunu insan operatora yönləndirir. Lakin müasir IVR sistemlərini yaradılması təcrübəsi göstərir ki, sorğuların əksəriyyətini avtomatlaşdırmaq mümkündür.

Texnologiya haqqında

İntellektual IVR sisteminin çalışması Dilmanc layihəsi çərçivəsində hazırlanmış nitqin tanınması və mətnin səsləndirilməsi sistemlərinin vasitəsilə mümkündür. Nitqin tanınması sistemi istifadəçinin şifahi danışığını mətnə çevirən sistemdir. » Nitqin tanınması sistemi haqqında daha ətraflı Mətnin səsləndirilməsi sistemi isə kompüterə daxil edilmiş mətni insan səsi ilə oxuyur. » Mətnin səsləndirilməsi sistemi haqqında daha ətraflı Analoji texnologiya görmə əlilləri üçün səslə idarə olunan mini kompüterdə tətbiq edilmişdir. İstifadəçi bu kompüterə əmrləri mikrofon vasitəsilə şifahi şəkildə deyir, sistem isə ona insan səsi ilə cavab verir. » Görmə əlilləri üçün səslə idarə olunan mini kompüter haqqında daha ətraflı

© dilmanc.az