“Dilmanc”ın 2.2 versiyası istifadəyə verildi

“Dilmanc”ın təkmilləşdirilmiş 2.2 versiyası istifadəyə verildi. Yeni Dilmanc 2.2 versiyasına aşağıdakı əlavələr edilmişdir.
  • Daha keyfiyyətli tərcümə
  • Tərcümə zamanı tapılmamış sözlərin dalğalı xətlə qeyd olunması
  • Orijinal və tərcümədə alınmış cümlələr arasında əlaqənin göstərilməsi
  • Mətnlə işləmək üçün yeni alətlər
  • Tərcümə zamanı mətnin formatının saxlanması
  • Dilmanc sənədini yadda saxlamaq imkanı
  • Yeni interfeys
  • Proqramla işləmək qaydaları (Kömək)
“Dilmanc”ın təkmilləşdirilmiş yeni 2.2 versiyasını saytın Dilmancı yüklə bölməsindən əldə edə bilərsiniz.© dilmanc.az