DİLMANC-TƏRCÜMƏ

ARA SIRA BƏZİ SƏHVLƏR EDİR AMMA TƏRİFLƏMƏYƏ DƏYƏR ÇÜNKİ DİGƏR SAYTLAR KİMİ SƏVİYYƏSİZ DEYİL HAZIRLAYANIN ƏLLƏRİNƏ SAĞLIQ ELƏ BUNUN ÜÇÜN DƏ MƏNİM SEÇİMİM DİLMANC

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

© dilmanc.az