Mətn səsləndirmə sistemində istifadə edilən səs tonu

Layihə Azərbaycan dili üçün çox əhəmiyyətlidir, cətin bir layihədir və bu layihəyə çox professional yaxınlaşılması lazımdır. İstifadə edilən səs uyğun deyil, sanki yetərli maliyə ayrılmamış və ona görə də professional ses əvəzinə, layihəni həyata keçirən mühəndislərin birinin səsi istifadə edilmiş. Belə bir əhəmiyyətli layihə üçün bu yaxınlaşma qəbul edlə bilməz. Rabitə Nazirliyi maliyə ayıraraq professional səsi olan həm qadın, həm də kişi səsi imkanı qoyulmasını təmin etməsi şərtdir. Bunun üçün Radiyo və ya Televizyalarimizda diktor kimi işləyən və gözəl səsləri olan səs ustalarını bu layihəyə cəlb etmənizi tövsiyə edirəm. Əks halda bütün əziyyətiniz hədər olar, çünki bu səs tonu ilə bunu heçkim istifadə edə bilməz. Bu tövsiyəmi həyata kecirəcəyinizi ümid edirəm və sizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

© dilmanc.az