Bəzi sözlər

Bəzi sözləri ləhcə ilə vermişsiniz. Ədəbi deyiliş və yazılış qaydası heç vecinizə də deyil. "Kompyuter" sözünü "Kompüter", "aidiyyatı" sözünü "aidiyyəti" kimi yazmaq biabırçılıqdır. Təəssüflər olsun!

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

© dilmanc.az