Dilmanc mətnin səsləndirilməsi sisteminin yeni versiyası


Dilmanc mətnin səsləndirilməsi sisteminin yeni versiyası layihənin saytında yerləşdirilmişdir. Bu versiyada Azərbaycan dilində yazılmış mətnlər üzrə nitqin sintezi alqoritmləri daha da təkmilləşdirilmiş və bunun nəticəsində səsləndirmə keyfiyyəti xeyli yüksəlmişdir. Daxil edilmiş mətnin maksimal uzunluğu isə 5000 simvoldan 15000 simvola qədər artırılmışdır.

Sistemdən aşağıdakı ünvana daxil olmaqla istifadə etmək olar:
http://dilmanc.az/az/project/tts
© dilmanc.az