Mətbuatda Dilmanc haqqında

YENİ LAYİHƏ TƏQDİM OLUNDU

      Ədalət qəzeti № 67 (2426)
      Şamxal ŞƏBİYEV

      Əli Abbasov: "Bu layihə Azərbaycanda böyük marağa səbəb olacaq".
      Dünən Bakı Əyləncə Mərkəzinin Eliza zalında "Milli E-İdarəçilik Şəbəkəsi Təşəbbüsü" layihəsi çərçivəsində hazırlanmış "Dilmanc" Azərbaycan-ingilis maşın tərcüməsi sisteminin təqdimat mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, "Milli E-İdarəçilik Şəbəkəsi Təşəbbüsü" layihəsi Azərbaycan höumətinin və BMT-nin inkişaf proqramının birgə layihəsidir.

New translation software Dilmanc presented in Baku

      www.today.az information portal
      Presentation of Azeri-English translation software Dilmanc has been held April 13 within the framework of "Creation and modernization of Azeri-English translation software" project executed jointly by the Ministry of Communications and IT and UNDP.
      Minister of Communications and IT Ali Abbasov, Minister of Education Misir Mardanov, rector of Baku State University Abel Maherramov and experts of state institutions and education structures of the country participated on the ceremony, Trend reports.

В Баку состоялась презентация новой автоматизированной системы

      "Тренд"
      С.Бабаева
      13 апреля состоялась презентация автоматизированной системы перевода с азербайджанского на английский язык - Dilmanc в рамках проекта «Усовершенствование азербайджано-английской автоматизированной системы перевода и создание англо-азербайджанской автоматизированной системы перевода», осуществляемого Министерством связи и информационных технологий и Программой развития ООH. Как передает «Тренд», в мероприятии приняли участие глава Минсвязи Али Аббасов, министр образования Мисир Марданов, ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, специалисты ряда госучреждений и образовательных структур страны.

İngilis-Azərbaycan maşın tərcüməsi sisteminin ilkin versiyası ilin sonunda istifadəçilərə təqdim olunacaq

      Azəri-Press İnformasiya Agentliyi
      Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və BMT-nin İnkişaf Proqramının «Milli E-İdarəçilik Şəbəkəsi Təşəbbüsü Layihəsi» çərçivəsində «Azərbaycan dilindən ingilis dilinə maşın tərcüməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi və ingilis dilindən Azərbaycan dilinə maşın tərcüməsi sisteminin yaradılması Layihəsi» çərçivəsində «Dilmanc» Azərbaycan-İngilis maşın tərcüməsi sistemini hazırlayıb. Bu gün bununla bağlı «Dilmanc»ın təqdimatı keçirilib (APA).

"Dilmanc" maşın tərcüməsi sisteminin təqdimat mərasimi

      Rabitə Dünyası
      Bu gün Azərbaycan hökuməti və BMT-nin İnkişaf Proqramının "Milli E-İdarəçilik Şəbəkəsi Təşəbbüsü" birgə layihəsi çərçivəsində Bakı Əyləncə Mərkəzində "Dilmanc" maşın tərcüməsi sisteminin təqdimat mərasimi keçirilir. Layihənin həyata keçirilməsindən keçən müddət ərzində artıq Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tam mətn tərcüməsini yerinə yetirən "Dilmanc" maşın tərcüməsi sistemi yaradılmışdır. Tərcümə proqramını bu günədək 6500-dən artıq istifadəçi kompüterinə yükləyib.

Azərbaycan gəncliyi və İKT

      Rabitə Dünyası
      Azərbaycanda İnfokommunikasiya texnologiyaları sahəsində bir-birinin ardınca uğurlar əldə edən gənclərimiz bütün bu nailiyyətlərinin böyük hissəsini rabitə və informasiya texnologiyaları naziri, akademik Əli Abbasova və texnika elmləri doktoru Rasim Əliquliyevin başçılıq etdiyi AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuna borcludurlar.

«Dilmanc» — не имеющая аналогов система машинного перевода

      Азербайджанские Известия (№ 457)
      Хазар АХУНДОВ

      Рауф ФАТУЛЛАЕВ, программист общественного объединения «Inkotex»:
      Наверное, многим из нас знакома ситуация, когда возникает острая необходимость перевода какого-либо документа с азербайджанского на английский или наоборот. Разумеется, если нужно получить точный, литературно грамотный текст, как правило, обращаются к профессионалам. Но если нужно лишь понять общий смысл, начинаем лихорадочно листать страницы словарей, выстраивая существительные и глаголы в более или менее осмысленную канву. Теперь в этой рутинной и неблагодарной работе необходимость отпала: в Азербайджане создан компьютерный переводчик текстов — «Dilmanc». О том, что это за система, где ее найти и как использовать, корреспонденту «Азербайджанских известий» Хазару АХУНДОВУ рассказал программист общественного объединения «Inkotex» Рауф ФАТУЛЛАЕВ.

RSS-material

© dilmanc.az